512-021-907 zelbetex@gmail.com

 

Beton towarowy, a zwykły

 

Na rynku istnieją dwa podstawowe rodzaje betonu. W zależności od rodzaju dokonywanych przedsięwzięć można zastosować beton zwykły lub beton towarowy. W ofercie naszej betoniarni znajdą Państwo oba rodzaje. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę:

BETON TOWAROWY

Zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003, jest to surowiec budowlany, który powstał ze zmieszania kruszywa, cementu, wody, domieszek i dodatków uszlachetniających. Właściwości użytkowe uzyskuje on w wyniku wiązania wszystkich składników i stwardnienia masy betonowej. Cechuje się niezwykłą trwałością i plastycznością. Jego produkcja nie wiąże się z wysokimi kosztami, co wpływa pozytywnie na końcową cenę mieszanki.
Beton towarowy stosowany jest w budownictwie do wytwarzania podstawowych elementów konstrukcyjnych obiektów – domów, budynków i dróg. Dzięki dużej wytrzymałości stanowi świetną podstawę pod wszelkiego rodzaju elementy nośne, gdzie wymagana jest duża trwałość, takich jak na przykład fundamenty budynków, garaże czy posadzki w zakładach produkcyjnych.

BETON ZWYKŁY

To rodzaj betonu wykonany z kruszywa mineralnego skalnego, które jest spojone cementem. Do jego produkcji wykorzystuje się zazwyczaj cement hutniczy lub portlandzki. Jego gęstość oscyluje wokół 2000 kg/m3. Uziarnienie kruszywa do produkcji betonu sięga  8 mm. Zazwyczaj stosuje się kruszywa, takie jak piaski, grysy, żwiry, lub mieszanki kruszyw mineralnych. W celu modyfikacji wykorzystuje się mieszanki uplastyczniające, napowietrzające lub przyspieszające jego wiązanie. Beton pozwala na wykonywanie stabilnych konstrukcji budowlanych – belek, słupów lub stropowych płyt. Dzielony jest on w zależności od klasy (B7,5 do B50).