Pękający beton i powiększające się w nim ubytki to nie uniknione przykłady użycia betonu słabej jakości. Prawie w każdym przypadku popękany beton nie zwiastuje niczego dobrego. Nie ważne czy jest to główna warstawa, czy podstawa pod jakąś inną powierzchnię w każdym przypadku należy pozbyć się pęknięcia, ubytku.

Co zrobić z popękaną ścianą?

Oczywiście zaczynamy od znalezienia przyczyny. Jeżeli jej nie zlokalizujemy, sytuacja będzie się powtarzać i nasza praca pójdzie na marne. Pęknięcia mogą powstawać w wyniku błędów konstrukcyjnych, materiałowych lub przez złe wykonanie.

Najczęstsze z nich to:

 • Spękania przez za szybkie wysychanie mieszanki w pierwszej fazie. Zbyt szybko odparowana woda, nasłonecznienie, przeciągi lub niezagruntowane podłoże.
 • Pęknięcia skurczowe – powstają przez nadmiar wody lub gdy podkład podłogowy jest za grubo wylany za jednym razem.
 • Pękanie miedzy różnymi materiałami – powstają tam, gdzie łączą się oba elementy np. drewno-beton
 • Pękanie wokół szczelin dylatacyjnych – zazwyczaj przyczyną jest zbyt duże obciążenie na danym odcinku.

Należy dokładnie sprawdzić z jakim rodzajem pęknięć mamy do czynienia. Jeżeli pęknięcia nie przechodzą przez całą grubość betonu towarowego – są to pęknięcia powierzchniowe. Jeżeli natomiast przechodzą przez całą warstwę – mamy pewność, że są to pęknięcia konstrukcyjne.

Pęknięcia powierzchniowe w betonie – naprawa

 1. Krok pierwszy: Podkład podłogowy musi być suchy
 2. Powstałe pęknięcia powiekszyć szlifierką z tarczą i dokładnie oczyścić z pyłów.
 3. Tam przygotowane pęknięcia, zagruntować używając pędzla, żywicą epoksydową o małej lepkości.
 4. Przygotowaną żywicę z dodatkiem tiksotropowym, stalową pacą umieścić w pęknięciu do poziomu podkładu podłogowego.
 5. Świeżą żywicę przesypać z suchym piaskiem kwarcowym, który pomoże uzyskać lepszą przyczepność kolejnych warstw posadzkowych.
 6. Po upłynięciu doby nadmiar piasku należy usunąć.

 

Pęknięcia konstrukcyjne w betonie – naprawa

  1. Krok pierwszy: Podkład podłogowy musi być koniecznie suchy.
  2. Wszystkie pęknięcia powiekszyć szlifierką z tarczą do betonu.
  3. Pod kątem 90° wykonać poprzeczne nacięcia na głębokość ok. 2 cm i długości ok. 10 cm z każdej strony; nacięcia wykonywać co ok. 15 cm przez całą długość pęknięcia.
  4. Całość dokładnie odkurzyć z pyłów.
  5. Przygotowane pęknięcia i nacięcia, zagruntować żywicą epoksydową o małej lepkości używając pędzla.
  6. >Do nacięć włożyć stalowe pręty o dł. 15 cm i średnicy 3 mm.
  7. Przygotować żywicę epoksydową z dodatkiem tiksotropowym i stalową pacą wypełnić pęknięcie i nacięcia do poziomu podkładu podłogowego.
  8. Świeżą żywicę przesypać z suchym piaskiem kwarcowym, który pomoże uzyskać lepszą przyczepność kolejnych warstw posadzkowych.
  9. Po upłynięciu doby nadmiar piasku należy usunąć.