512-021-907 zelbetex@gmail.com

Jak każdy wie, fundament to baza, na którym powstanie dalsza budowla. Jest to niejako podstawa, która pozwala na przejście w dalsze etapy budowli. Fundament wraz ze zbrojeniem budowlanym pozwala tworzyć wytrzymałe konstrukcje, zaczynając od małych domów jednorodzinnych, a kończąc na kilkudziesięciopiętrowych wieżowcach. Niestety, czasami pomimo zbrojenia, fundament ulega zniszczeniu, co wynika z powodu wybrania złego betonu, a raczej klasy betonu (wytrzymałość na ściskanie) i to nie tylko przy ogromnych budowlach, lecz także przy tych mniejszych.

Co to jest beton?

Na samym początku warto krótko, ale treściwie opisać czym jest w ogóle beton. Beton uzyskujemy poprzez wyschnięcie, stwardnienie odpowiednich składników, tzw. mieszanki betonowej, która składa się ze spoiwa (cementu), kruszywa (żwir, piasek), wody oraz innych dodatków lub domieszek. W zależności od tego, jakiej potrzebujemy klasy betonu, mieszanka się zmienia. Z biegiem lat powstaje coraz więcej rodzajów betonu w wyniku dobierania różnych opcji mieszanki betonowej, np. różne warianty piasku, żwiru, lecz zazwyczaj beton na fundamenty dobieramy tylko pod kątem powstałej na nim budowli, czyli ciężaru, który będzie na niego naciskał.

Ile kosztuje beton na fundament?

Cena jest uzależniona od tego, jaka klasa betonu nas interesuje. Najlepszym betonem na fundamenty jest ten o oznaczeniu B20 (kiedyś c16/20), ponieważ beton do zrobienia fundamentów powinien posiadać wytrzymałość na nacisk oraz ważna jest też klasa konsystencji. Te wszystkie cechy posiada beton B20, którego cena waha się w zależności od lokalizacji, lecz zazwyczaj jest to 250-290 zł/m3 brutto.

Ile betonu na fundament?

Ilość betonu jest oczywiście zależna od wielkości powierzchni oraz tego, jak grubą wylewkę fundamentową potrzebujesz. Ilość betonu na fundament można w bardzo łatwy sposób obliczyć, licząc pole powierzchni, a nastepnie wymnażając to przez grubość, na przykładzie:
Pole prostokąta o boku 6m i 5m wynosi 30m2, grubość wylewki ma wynosić 30 cm. Tak więc 30m2 * 0.3m jest równe 9m3, czyli w tym przypadku do wykonania fundamentów potrzebujemy 9m3 betonu.
Przyjmując, że cena za kubik betonu b20 wynosi około 270zł, to za taki fundament dla powierzchni 6m x 5m x 30 cm przyjdzie zapłacić około 2450zł.

Beton na fundament – parametry

Wyróżniamy 3 najważniejsze parametry dla każdego betonu, leczy przy betonie na fundament, są one bardzo istotne. Zadbanie o ich prawidłowy dobór sprawi, że fundament nie ulegnie zniszczeniu przez lata. Wyróżniamy:

  • Wytrzymałość na ściskanie – czyli dobranie betonu na fundamenty pod kątem tego, jaki będzie na niego nacisk. Określenie wytrzymałości przedstawiają parametry np. B15/B20/B25, lecz czasami można się spotkać z określeniem c16/20.
  • Konsytencja betonu – ważny parametr określany za pomocą litery S oraz cyfry. Do budowy domu jednorodzinnego używa się betonu S3 lub S4, warto się zastanowić, który z tych dwóch będzie odpowiedni.
  • Klasa ekspozycji – to parametr, na który wpływ mają np. czynniki naturalne, taki jak obecność zasiarczonej wody. Fundamenty zazwyczaj łączy się z zbrojeniami, dlatego ważna jest odpowiednia klasa ekspozycji, aby zapobiec korozji.

Podsumowanie

Co to jest beton?

Beton to bardzo powierzchnia o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, która powstaje poprzez wyschnięcie mieszanki betonowej (cementu, piasku/żwiru oraz wody). Używa się go np. do wykonania fundamentu domu, budynku lub po prostu dla utwardzenia gruntu.

Jaki beton na fundament?

Najlepszym betonem na zrobienie fundamentów jest beton B20, który cechuje się wysoką klasą na ściskanie, czyli wytrzymałością na ciężar.

Ile kosztuje beton na fundament?

Beton na fundament, czyli beton o oznaczeniu B20 (kiedyś c16/20) kosztuje 250-290zł/m3 brutto.

Jak obliczyć ilość betonu na fundament?

Ilość betonu obliczamy ze wzoru: bok A * bok B * grubość wylewki, np. 4m*3m*0.2m.

Jakie są parametry betonu?

Beton na fundament powinien wzorować się trzema dobrze dobranymi parametrami, czyli wytrzymałość na ściskanie, konstystencja betonu, klasa ekspozycji.