Beton towarowy w budynkach inwentaskich

 

Od nowoczesnych budynków inwentarskich oczekuje się wysokiej jakości i trwałości oraz niskich kosztów eksploatacyjnych. W związku z czym do ich budowy powinno się wykorzystywać odpowiednie materiały, które zapewnią długoletnią eksploatację budynków bez konieczności wykonywania remontów, generujących dodatkowe kosztów. Elementem najbardziej narażonym na zniszczenie w budynkach inwentarskich są posadzki, które w związku z tym są również elementem najbardziej wymagającym. W związku z czym warto zaznajomić się z podstawowymi zasadami wylewania posadzki betonowej w budynkach inwentarskich.

 

Dobór materiałów – ważna część inwestycji

 

Posadzki inwentarskie są w szczególności narażone na korozyjne oddziaływanie otoczenia. Resztki pasz treściowych czy tez odchody zwierząt wydzielają podczas rozkładania się szkodliwe dla betonu kwasy. W związku z czym do wylewania posadzki w budynkach inwentarskich należy wykorzystywać beton towarowy o podwyższonej odporności na korozję chemiczną o wysokiej szczelności uniemożliwiającej przesiąkanie szkodliwych substancji do gruntu. Ponadto beton stosowany do wylewania posadzek w budynkach inwentarskich powinien być odpowiednio napowietrzony, przez co staje się mrozoodporny.

Do produkcji posadzek w budynkach inwentarskich polecany jest beton towarowy, ponieważ zastosowane w nim dodatki mineralne wiążą chemicznie wodorotlenek wapniowy (najmniej odpornym na korozję elementem matrycy cementowej).

Dzięki temu wiązaniu powstaje faza CSH, zapewniająca betonowi:

– odporność na korozję chemiczną;

– wytrzymałość i szczelność;

– mrozoodporność.

Poprawność wykonania prac – gwarancja właściwej realizacji inwestycji

Poprawność wykonania prac związanych z wylewaniem posadzki w budynku inwentarskim jest równie ważna jak dobór odpowiednich materiałów. W związku z czym podłoże gruntowe musi:

– być dostosowane do przewidywanych na powierzchni posadzki obciążeń;

– cechować się odpowiednią nośnością;

– być odpowiednio odwodnione.

Płyta betonowa posadzki powinna być układana na zaprojektowaną grubość, właściwie zagęszczona listwami wibracyjnymi. Należy pamiętać, że płyta posadzki powinna mieć również wykonane odpowiednie nacięcia – szczeliny przeciwskurczowe oraz szwy robocze.