Prawidłowa wylewka betonu

Nasz zakład zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem wszystkich zainteresowanych uzyskaniem najwyższej jakości betonu do swoich przedsięwzięć. W trosce o jakość wykonania doradzamy naszym klientom jak wykorzystać nasz produkt w pełni. Wykonywanie konstrukcji betonowych jest w teorii czynnością bardzo prostą. Wymaga jednak dużej wiedzy technicznej, doświadczenia i wcześniejszego, odpowiedniego przygotowania. Przed przystąpieniem do wylania betonu należy dobrać odpowiednią mieszankę betonową. Przy zamówieniu ustalamy odpowiednią konsystencję betonu i jego urabialność, która określi ciekłość mieszanki. Konsystencja ta regulowana jest odpowiednimi dodatkami chemicznymi i składem receptury. Częstym błędem na tym etapie jest dodawanie wody na budowie w celu zwiększenia płynności. Prowadzi to do istotnych zmian we właściwościach betonu.

W naszej betoniarni przed złożeniem zamówienia określamy właściwości w stanie stwardniałym. Składają się na nie:

  • nasiąkliwość,
  • mrozoodporność,
  • wodoszczelność,
  • odporność na środowisko agresywne.

Kluczowym aspektem w trakcie wylewania betonu na gruncie jest zwrócenie uwagi na stopień zagęszczania gruntu. Podłoże pod wylanym betonem powinno być odpowiednio wypoziomowane i zagęszczone zagęszczarką do gruntu. Pozwala to uniknąć późniejszych problemów z osiadaniem posadzki lub pękaniem ścian.