Skurcz betonu

Skurcz betonu jest to zjawisko zmniejszania objętości betonu, na skutek działania zjawisk fizyczno-chemicznych. Proces ten dotyczy każdego betonu, wykonanego z cementu powszechnego użycia i może być przyczyną wystąpienia rys w konstrukcjach.

Rodzaje skurczu betonu

Wyróżnia się dwa główne rodzaje skurczu betonu:

– skurcz wysychania, który jest skutkiem wysychania twardniejącego cementu;

– skurcz autogeniczny inaczej zwany skurczem samoczynnym, który powstaje w wyniku zmian chemicznych i strukturalnych, zachodzących w świeżym betonie.

Czynniki wpływające na skurcz betonu

Na skurcz betonu wpływa wiele czynników, które można podzielić na trzy grupy. Pierwsza – materiałowa – dotyczy ilości i jakości zastosowanych składników w mieszance betonowej. Druga grupa to czynniki środowiskowe, m.in, pielęgnacja betonu. Trzecia dotyczy konstrukcji betonowych.

1. Czynniki materiałowe:

– wskaźnik wodno-cementowy, czyli zawartość wody w betonie,

– właściwości i rozmiar ziaren kruszywa – im więcej zawartość kruszywa w stosunku do cementu w betonie, tym skurcz będzie mniejszy,

– zawartość dodatków oraz domieszek,

– jakość i stopień zmielenia cementu,

– sposób przygotowania, a także zagęszczenia mieszanki betonowej.

2. Czynniki środowiskowe:

– wilgotność otoczenia – im suchsze, tym większy będzie skurcz,

– czas pielęgnacji betonu na mokro.

3. Czynniki konstrukcyjne:

– wymiary oraz kształt elementów betonowych,

– więzy,

– wiek betonu.

A zatem skurcz betonu zależy od składu i składników betonu, a także od warunków termiczno-wilgotnościowych w tracie dojrzewania młodego betonu.

Sposoby na ograniczenie skurczu betonu

Skurcz betonu można ograniczyć, choć nie jest to łatwe zadanie. Najczęściej problem ten eliminuje się, stosując cement glinowy lub ekspansywny, domieszki chemiczne przeciwskurczowe lub ekspansywne oraz niektóre rodzaje włókien. Warto kupować również beton na zamówienie.

Producent betonu powinien odpowiednio zaprojektować beton, tak aby połączyć ze sobą właściwą ilość składników betonu ze składnikami „przeciwskurczowymi” i dobrać ich optymalną ilość. Należy zachować szczególną ostrożną przy stosowaniu domieszek i dodatków ekspansywnych, ponieważ ich niewłaściwe zaprojektowanie, może spowodować pęcznienie betonu, a nawet jego destrukcję.

Betoniarnia Żelbetex zajmuje się produkcją betonu towarowego, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dzięki naszym recepturom oraz nowoczesnym systemom dozowania i mieszania, tworzymy beton odporny na warunki atmosferyczne, pękanie, kruszenie, a także zjawisko skurczu betonu.

Zjawisko polegające na skurczu zależy od wilgotności otoczenia. Występuje ono u wszystkich konstrukcji żelbetowych. Ma to także wpływ na rodzaj zbrojenia wykorzystywanego do twardnienia betonu.